Poptávka

Informace o zákazníkovi

Použití

Parametry zatížení

Koncepce pohonu

Zvláštní požadavky zákazníka:

Má-li zákazník zvláštní požadavky (např. normy a specifikace, speciální kritéria přejímky, osvědčení o zkoušce, speciální balení, smlouvy o zajištění kvality), které musejí být respektovány?

Obchodní informace

Dodatek